Krestensrud innredning er en enmannsbedrift som produserer spesialtilpassede kjøkken, innredninger og garderobeløsninger. Jeg holder til i Feiring, i Eidsvoll kommune. Mitt virkeområde er hovedsakelig kommunene på Øvre Romerike, men jeg tar også unntaksvis på meg oppdrag andre steder sentralt på Østlandet innen rimelig avstand.

Etter noen fine år som lærer valgte jeg å satse på min møbelsnekkerdrøm. Jeg innredet et snekkerverksted på gården og investerte i solide maskiner og utstyr. Det ble gradvis mindre lærerjobb og mer snekring. Jeg stortrives med valget!

Jeg har målsetning om at det skal være enkelt for deg å skaffe innredningen du ønsker: Du tar kontakt. Jeg kommer på befaring. Jeg utarbeider 3D-tegning av løsningen, samt pristilbud. Du tar den endelige avgjørelsen. Jeg produserer innredningen. Jeg frakter innredningen. Jeg monterer innredningen.

Det meste av produksjonen foregår i mitt snekkerverksted. Innredningen lages i seksjoner som er fornuftige i forhold til håndtering og transport. Jobben er ikke ferdig før innredningen er fraktet og montert hos deg.
I prosjekter som krever listing ved gulv/tak gjør jeg gjerne det også.
Siden oppmåling, prosjektering, produksjon og montering gjøres av en og samme person, sikres kvaliteten og helheten, og muligheten for misforståelser minimeres.

Jeg har valgt å ikke benytte noen former for tropiske treslag da det er vanskelig å vite noe sikkert om opphavet til materialene, og om produksjon av disse er bærekraftige og etisk forsvarlige.

For å overleve i bransjen er jeg helt avhengig av fornøyde kunder, og jeg strekker meg langt for å innfri dette. God kundekontakt, ryddighet og punktlighet er noe jeg ønsker å forbindes med. Målet er at du blir så fornøyd at du anbefaler meg videre til andre.

Verksted