I høst ble det investert i en CNC-maskin til snekkerverkstedet. Dette er en datastyrt fres som kan programmeres til ulike freseoperasjoner med høy presisjon. I tillegg til å forenkle enkelte arbeidsoppgaver i den daglige driften, åpner den for nye muligheter og produkter.

CNC-maskin. Fresing av portrett.


Jeg har blant annet forsket litt på muligheten for det jeg kaller fotofresing og kommet frem til veldig lovende resultater. Utgangspunktet er en sort gjennomfarget trefiberplate (Valchromat) som på forhånd sprøytemales i en lys kontrastfarge (primært hvit).

Et digitalt foto behandles i en kraftig programvare og omgjøres til en datafil med fresebaner som sendes til styreenheten for CNC-maskinen. Ved hjelp av et sylskarpt v-stål freses diagonale linjer med variabel dybde og bredde over hele plata.
Etter bildebehandling og forarbeid settes maskinen i gang. Da jobber den på egenhånd noen timer (avhengig av størrelsen) til bildet ferdig.
Jeg slutter ikke å la meg fascinere av denne metoden. På helt nært hold oppfattes bildet mer eller mindre abstrakt, mens det på litt avstand blir et bilde med imponerende høyt detaljnivå.
Resultatet blir best med bilder av en viss størrelse. Min anbefaling er minimumsmål på 30x30cm. Største mulige bildestørrelse er 56x94cm.

Oppgradering i verkstedet: CNC-maskin
Stikkord: